Home > > JEWELRY 【激減優惠】18K黃金Ruby Ring 1.508ct紅寶石戒指US#6.75

JEWELRY 【激減優惠】18K黃金Ruby Ring 1.508ct紅寶石戒指US#6.75

定價
$38,800.00
定價
$39,800.00
售價
$38,800.00

品牌 : JEWELRY

產品類別 : 戒指

sku : 2161400198846

商品號碼 : 2161400198846
品牌 : JEWELRY
商品 : Ring
等級 : A
状態 : 些微的傷痕與污漬,有使用過的痕跡。表面:有些微使用感,傷痕、磨損和髒汙
裏面:有些微使用感,傷痕、磨損和髒汙;
型號 : Ruby 11.10g
素材 : K18 (Yellow Gold) × Ruby
顏色 : 金色 / 紅色 / Yellow
大小 : 6.75(US#) 环宽度: 6mm Motif W: 21mm x H:12mm
附屬品 : -
備考 :