Yuen Long Shop

2478-6266

9815-8900

Shop 228, 2/F, Yuen Long Plaza, 249-251 Castle Peak Road, Yuen Long (Map..)