Home > > Salvatore Ferragamo 羊絨/絲質Scarf圍巾黒色

Salvatore Ferragamo 羊絨/絲質Scarf圍巾黒色

Regular price
$980.00
Regular price
$980.00
Sale price
$980.00

Brand : Salvatore Ferragamo

Product Type : 絲巾/圍巾

Sku : 2161400202086

商品號碼 : 2161400202086
品牌 : SALVATORE FERRAGAMO
商品 : Scalf
等級 : A
状態 : 些微的傷痕與污漬,有使用過的痕跡。表面:有些微使用感,傷痕、磨損和髒汙
如果您對細節或尺寸有任何疑問,請聯繫我們。;
型號 :
素材 : silk × wool
顏色 : 黑色 / Black
大小 : 158cm x 46cm
附屬品 :
備考 :